Felhasználási feltételek


1. Alkalmazás területe

Ezen, a Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi által kínált WEB-oldal (a következőkben: Weishaupt-honlap) használata kizárólag az itt rögzített feltételek szerint történhet. Ezek a felhasználói feltételek – konkrét termék vagy szolgáltatás vásárlása esetén – kiegészülhetnek vagy felülíródhatnak szükség esetén további feltételekkel, melyek a Max Weishaupt GmbH termékeinek és/vagy szolgáltatásainak beszerzése során egyedileg alkalmazandók. A Weishaupt-honlap használatának megkezdése azt jelenti, hogy a honlap használója ezen feltételek aktuálisan érvényes változatát elfogadta.

Amennyiben a Weishaupt-honlap használója nem minősül fogyasztónak, a (Magyar Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény 685. § (d) pontja, vagy a 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 3. pontja szerint, úgy a hatályos jogszabály fogyasztási szerződésekre vonatkozó rendelkezései nem kerülnek alkalmazásra.

2. Szolgáltatások

A Max Weishaupt GmbH a honlapján meghatározott információk és szoftverek lehívását vagy letöltését teszi lehetővé. A Max Weishaupt GmbH a honlapja üzemeltetését bármikor, egészében vagy részben leállíthatja. Ezen web-oldalak rendelkezésre állásának kimaradásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A web-oldalakon fellelhető információk műszaki adatokat és/vagy általános leírásokat tartalmaznak  a Max Weishaupt GmbH termékeinek műszaki lehetőségeiről.

Ezek az információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek konkrét ajánlattételnek, azokon üzleti vagy más döntések nem alapulhatnak. Az adatok módosításának jogát mindenkor fenntartjuk magunknak.

3. Tulajdonjogok, szerzői jogok

© Copyright Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi. Minden jog fenntartva. A Weishaupt-honlapon található szövegek, képek, grafikák, hangok, animációk és videók valamint azok elrendezése, kialakítása a szerzői jogokat védő törvények védelme alatt állnak.

A Weishaupt-honlapot a Max Weishaupt GmbH kifejezett hozzájárulása nélkül, kereskedelmi célokra másolni, terjeszteni, módosítani vagy harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni tilos.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogellenes illetve jogosulatlan tevékenységnek minősül a jelen honlap bármely részének módosítása, adaptációja, vagy visszafejtése, a honlap számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás, vagy behatolási kísérlet (hacking), más felhasználókról információ gyűjtése, megszerzett anyagok engedély nélküli publikálása.

4. Felelősség

A Weishaupt-honlap készítése a lehető legnagyobb gondossággal történik. Azonban annak hibamentességéért, helyességéért, harmadik fél általi szerzői és egyéb jogoktól való mentességéért, valamint web-oldalaink tartalmának teljességéért, hatályosságáért és alkalmazhatóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A honlapon elhelyezett információk nem használhatók fel konkrét termék vagy szolgáltatás vásárlásáról való döntés meghozatalára, mivel ahhoz a Weishaupt szakembereivel való előzetes konzultáció javasolt.

Nem garantáljuk a honlap bármely funkciója folyamatos rendelkezésre állását, és a funkciók folyamatos elérhetőségét. A Max Weishaupt GmbH a Weishaupt-honlapon elhelyezett tartalom hozzáférhetetlenné tételéből, vagy törléséből, megváltoztatásából eredő kárért nem felelős.

A Felhasználó a jelen honlapon elérhető információkat kizárólag a saját kockázatára használhatja fel, és elfogadja, hogy kizárjuk felelősségünket a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, azzal, hogy a felelősség kizárása nem vonatkozik azon esetekre, amikor a felelősség korlátozása vagy kizárása jogszabályi rendelkezés alapján nem lehetséges. Ugyanez érvényes teljesítéseinkben közreműködő partnervállalkozásaink esetleges kötelességszegésére is.

A Weishaupt-honlap használata a felhasználó kockázatára történik. Folyamatosan törekszünk web-oldalaink vírusmentességére, ezt azonban nem garantálhatjuk. Ezért adatoknak a Weishaupt-honlapról való letöltése előtt erről a felhasználó gondoskodik a saját megfelelő biztonsági intézkedéseinek elvégzésével pl. vírusellenőrző alkalmazásával.

5. Hiperlinkek

A Weishaupt-honlap hiperlinkeket (linkeket) tartalmaz harmadik fél külső internet oldalaira, amelyek kialakítására és tartalmára semmilyen semmiféle befolyással nem rendelkezünk. Ezen linkek első alkalommal való csatolásakor az idegen tartalmak megvizsgálása minden általunk felismerhető jogellenességre megtörtént, ezért a csatolás időpontjában jogsértések felismerhetők nem voltak. A linkelt oldalak folyamatos ellenőrzése, konkrét jogsértési nyomok - erre utaló információk hiányában –nem lenne ésszerű és elvárható. A linkelt oldalak tartalmáért mindenkor annak rendelkezésre bocsátója vagy üzemeltetője felelős. Természetesen, bármilyen jogsértésről való tudomásszerzés esetén az ilyen linkek haladéktalanul eltávolításra kerülnek.

6. Záró rendelkezések

Kiegészítő megállapodások megkívánják az írásbeli formát.

A magyar nyelvű Weishaupt weboldalak ezen felhasználói feltételei, valamint a magyar nyelvű Weishaupt weboldalak használatából fakadó bármely jogvita, a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok hatálya alá tartozik. A jogvita ügyében illetékes bíróság székhelye (értékhatártól függően): Budaörsi Járásbíróság (2040 Budaörs, Koszorú u. 2.) vagy a Székesfehérvári Törvényszék (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.).

Felhasználók a fentieket tudomásul veszik és elfogadják azzal, hogy amennyiben bármely fenti kikötés számukra akár most, akár a jövőben nem (lesz) elfogadható, úgy a jelen honlapot nem látogatják, és annak tartalmát nem tekintik meg.